Polyol

Polyol je organická sloučenina obsahující více hydroxylových skupin. Termín „polyol“ může mít mírně odlišný význam ve vědě o potravinách a chemii polymerů. Molekula s více než dvěma hydroxylovými skupinami je polyol s třemi trioly a se čtyřmi tetroly. Podle konvencí se polyoly nevztahují na sloučeniny, které obsahují jiné funkční skupiny. Celulóza je polymer s mnoha alkoholovými skupinami, ale není obvykle diskutován jako polyol.